942 Bates, Smithfield, KY 40068 – 1578302 - Gary Brandenburg - Lohm...